Rasimpaşa Mh. Bayramyeri Sk. Aliye Hanım İşhanı No:1/16 Kadıköy-İst.

Haber ve Makaleler

Bilanço, İşletme Defteri ve Basit Usul

 1. Bilanço usulü avantajları
  1. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme yapılabilir.
  2. Reeskont işlemi yapabilirler.
   1. Senetli-senetsiz
   2. Borç-alacak
  3. Girişim sermayesi fonu (570 / 549)
  4. Vazgeçilen alacak
  5. Azalan bakiyeler amortisman yöntemi
  6. Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırma
  7. Yenileme fonu
  8. ATİK zararın sigortadan tazmin, yenileme fonu
 2. İşletme defteri usulü avantajları
  1. d
 3. Basit usul
  1. Avantajları
   1. Ticari kazançlarından

Asgari Ücret 2021

“asgari ücret brüt:3.577,50 TL, net 2.825,90 TL” olarak açıklandı. Asgari ücret, 268,81 TL (bekar çocuksuz)

LTD kuruluş ticaret sicil işlemleri

 • MERSİS web sitesinden kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması
  • Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
  • Ticaret sicil müdürlüğünde, Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz