Rasimpaşa Mh. Bayramyeri Sk. Aliye Hanım İşhanı No:1/16 Kadıköy-İst.

Haber ve Makaleler

2022 yılı asgari ücret

Net asgari ücret tutarına Asgari Geçim İndirimi dahil mi?

AGİ, ücretten alınan Gelir Vergisine bağlı bir vergi iadesi hükmünde olduğundan dolayı, ücretli ayrıca bir AGİ ödemesi almayacaktır. AGİ tutarı hesaplanan Gelir Vergisi tutarını aşması

Bilanço, İşletme Defteri ve Basit Usul

 1. Bilanço usulü avantajları
  1. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme yapılabilir.
  2. Reeskont işlemi yapabilirler.
   1. Senetli-senetsiz
   2. Borç-alacak
  3. Girişim sermayesi fonu (570 / 549)
  4. Vazgeçilen alacak
  5. Azalan bakiyeler amortisman yöntemi
  6. Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırma
  7. Yenileme fonu
  8. ATİK zararın sigortadan tazmin, yenileme fonu
 2. İşletme defteri usulü avantajları
  1. d
 3. Basit usul
  1. Avantajları
   1. Ticari kazançlarından

LTD kuruluş ticaret sicil işlemleri

 • MERSİS web sitesinden kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması
  • Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
  • Ticaret sicil müdürlüğünde, Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz