Defterlerin Beyanı ve Web’ten Tebligat

(TASLAKTIR) Kanuni defterlerin beyan edilme sistemleriDefter beyan sistemi (DBS)E-defterBDP programıElektronik beyanname aracılık sözleşmesiİnternetten tebligat sistemleriKayıtlı e-posta (KEP)E-tebligat (UETS)(GIB) e-tebligat sistemiTebligat çıkartmaya yetkili mercilerMahkemelerKamu daireleriBelediyelerNoterlerBarolarBankalar (sınırlı)Türkiye noterler birliği (TNB

LTD kuruluş ticaret sicil işlemleri

MERSİS web sitesinden kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Ticaret sicil müdürlüğünde, Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi […]