Bilanço, İşletme Defteri ve Basit Usul

Bilanço usulü avantajlarıEnflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme yapılabilir.Reeskont işlemi yapabilirler.Senetli-senetsizBorç-alacakGirişim sermayesi fonu (570 / 549)Vazgeçilen alacakAzalan bakiyeler amortisman yöntemiŞüpheli ticari alacak karşılığı ayırmaYenileme fonuATİK zararın sigortadan tazmin, yenileme fonuİşletme defteri […]