1. Bilanço usulü avantajları
  1. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme yapılabilir.
  2. Reeskont işlemi yapabilirler.
   1. Senetli-senetsiz
   2. Borç-alacak
  3. Girişim sermayesi fonu (570 / 549)
  4. Vazgeçilen alacak
  5. Azalan bakiyeler amortisman yöntemi
  6. Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırma
  7. Yenileme fonu
  8. ATİK zararın sigortadan tazmin, yenileme fonu
 2. İşletme defteri usulü avantajları
  1. d
 3. Basit usul
  1. Avantajları
   1. Ticari kazançlarından 9 bin TL istisnadır
    1. Kullanılmazsa ertesi yıla devretmez
    2. Örneğin kira geliri buna dahil değildir
   2. Defter tutmaz
   3. Vergi tevkifatı / muhtasar beyanname yok
   4. KDV mükellefiyeti yok
   5. SMMM ile çalışması gerekmez
  2. Dezavantajları
   1. DB emtia değeri HASILATA ilave edilir
   2. DS emtia değeri GİDERE ilave edilir
   3. Sabit kıymetler GİDERE ilave edilemez
    1. Amortisman
    2. ATİK alış-satış yok
 4. İşletme Defteri
  1. işletme hesap özeti
   1. giderleri
    1. dönem başı mal mevcudu
    2. dönem içi mal alışları
    3. dönem içi işletme giderleri
    4. amortismanlar
    5. mal satış iadeleri
    6. sabit kıymet satış zararı
   2. gelirler
    1. dönem sonu mal mevcudu
    2. dönem içi mal satışları
    3. dönem içinde elde edilen diğer gelirler
    4. mal alış iadeleri
    5. sabit kıymet satış karı