Bilanço, İşletme Defteri ve Basit Usul

Bilanço usulü avantajlarıEnflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme yapılabilir.Reeskont işlemi yapabilirler.Senetli-senetsizBorç-alacakGirişim sermayesi fonu (570 / 549)Vazgeçilen alacakAzalan bakiyeler amortisman yöntemiŞüpheli ticari alacak karşılığı ayırmaYenileme fonuATİK zararın sigortadan tazmin, yenileme fonuİşletme defteri […]

Vergi Kesintisinde Mükellef-Sorumlu Ayrımı

“Kaynakta Kesinti“, “Tevkifat“, “Stopaj” (Stoppage, En.) Kamu otoritesi, bazı gelir türlerine ilişkin gelir vergisinin ödenmesi sorumluluğunu geliri elde edene değil gidere katlanana yüklemektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda üçlü bir ilişki […]

Serbest meslek makbuzu hesaplama yöntemi ve muhasebe kaydı

KDV & Stopaj Hesaplama Öncelikle Serbest Meslek Makbuzlarındaki iki ibareye dikkat çekmek isteriz: “Brüt Ücret” “Tahsil Edilecek Tutar” TDK’ya göre Brüt; kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para, aylık)” şeklinde açıklanmaktadır. Diğer bir […]

E-Belge’de (E-fatura, E-arşiv, E-Defter) Yeni Dönem

E-BELGE : https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html Yeni düzenleme: 509 genel tebliğ: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf Elektronik Defter Genel Tebliğler1 nolu (2011) https://www.gib.gov.tr/node/884582 nolu (2013) https://www.gib.gov.tr/node/875503 nolu (2019) https://www.gib.gov.tr/node/140509 Kavramlar hakkında birkaç not“e-arşiv” kafa karıştırıcı bir kavram. […]

LUCA GİB ve SGK Web Sitelerine Giriş Şifreleri Tanımlama

Özellikle e-SGK işlemlerinin yapılması için birbiriyle bağlantısız birden fazla sayfaya giriş yapılması gerekiyor. Önce tarayıcınızda kayıtlı linki tıklıyorsunuz. Daha sonra sizden 4 farklı veri girmeniz bekleniyor. Dahası web tarayıcınızın şifre […]

Defterlerin Beyanı ve Web’ten Tebligat

(TASLAKTIR) Kanuni defterlerin beyan edilme sistemleriDefter beyan sistemi (DBS)E-defterBDP programıElektronik beyanname aracılık sözleşmesiİnternetten tebligat sistemleriKayıtlı e-posta (KEP)E-tebligat (UETS)(GIB) e-tebligat sistemiTebligat çıkartmaya yetkili mercilerMahkemelerKamu daireleriBelediyelerNoterlerBarolarBankalar (sınırlı)Türkiye noterler birliği (TNB