Bilanço, İşletme Defteri ve Basit Usul

Bilanço usulü avantajlarıEnflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme yapılabilir.Reeskont işlemi yapabilirler.Senetli-senetsizBorç-alacakGirişim sermayesi fonu (570 / 549)Vazgeçilen alacakAzalan bakiyeler amortisman yöntemiŞüpheli ticari alacak karşılığı ayırmaYenileme fonuATİK zararın sigortadan tazmin, yenileme fonuİşletme defteri […]

LTD kuruluş ticaret sicil işlemleri

MERSİS web sitesinden kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Ticaret sicil müdürlüğünde, Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi […]