(TASLAKTIR)

 1. Kanuni defterlerin beyan edilme sistemleri
  • Defter beyan sistemi (DBS)
  • E-defter
  • BDP programı
 2. Elektronik beyanname aracılık sözleşmesi
 3. İnternetten tebligat sistemleri
  • Kayıtlı e-posta (KEP)
  • E-tebligat (UETS)
  • (GIB) e-tebligat sistemi
 4. Tebligat çıkartmaya yetkili merciler
  • Mahkemeler
  • Kamu daireleri
  • Belediyeler
  • Noterler
  • Barolar
  • Bankalar (sınırlı)
 5. Türkiye noterler birliği (TNB