Gelir idaresi, mevcut vergi sistemini hızlı bir şekilde günümüz teknolojik gelişmeleri doğrultusunda dönüştürmektedir.

Bu süreçte işletmelerimizin e-uygulamalara adaptasyonu büyük önem taşımaktadır.

Muhasebe Departmanı ve Mali Müşavirlik Ofislerinin ehliyet ve liyakat noktasında sorgulanması, yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu noktada meselenin sadece vergi beyannameleri ile sınırlı olduğunu düşünmek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Sözünü ettiğimiz dönüşüm işletmenin bir çok iş süreçlerinde değişimi tetikleyebilecek özellikler taşımaktadır.

İş süreçlerinin nihai noktası muhasebe kayıt sistemidir. Teknolojik gelişmeler ve bunun neticesinde gelişen e-dönüşüm süreci, muhasebe kayıt sisteminin doğru bir şekilde kurulmuş olmasını ve dolayısıyla işletminin iç kontrol mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışmasını zorunlu kılmaktadır.

Muhasebe kayıt sisteminiz e-dönüşüm’e hazır mı?

Fatura ve diğer evraklarınızın muhasebe kayıtlarının yapılmasından, e-beyannamelerinizin verilmesine; iç kontrol mekanizmasının çalışmasından, işletmenizin hayatta kalma potansiyelini gösteren finansal tablolarınızın hazırlanmasına kadar olan süreç olması gerektiği gibi işliyor mu?

Bizi arayın: 0216 330 62 70

Adres için tıklayınız

İlginizi Çekebilir:

E-Belge’de (E-fatura, E-arşiv, E-Defter) Yeni Dönem