1. Bu yazıyı okumadan önce bkz.
 2. Öncelikle sorulması gereken; basit usul vergilendirilmeye mi yoksa gerçek usul vergilendirilmeye mi tabi olunduğudur. Yani tacir mi olunacak yoksa Esnaf veya Zanaatkar mı? Tabi serbest meslek mensubu değilsek.
  1. Basit usul (esnaf ve zanaatkar)
   1. Genel ve özel şartları var.
   2. Defter tutma zorunluluğu yoktu ancak yeni düzenlemeye göre defter beyan sistemini kullanmaları zorunlu oldu. 3’er aylık beyanname verilir.
   3. Kayıtlarını meslek odalarında tutabildikleri gibi Meslek Mensupları ile çalışabilirler.
   4. Ticaret siciline değil, meslek odalarına bağlıdırlar ve belgelerini her halükarda meslek odalarından temin ederler.
   5. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2018_basitusulrehber.pdf
  2. Tacir, esnaf, serbest meslek erbabının Vergi Dairesine “işe başlama bildirimi” yapması zorunludur.
   1. İnteraktif vergi dairesinden
   2. Serbest meslek erbaplarının ticaret siciline kayıtları gerekli değildir.
 3. Bu durumda elimizdeki veriler (varsayımlarımız)
  1. Gerçek kişiyiz (yani kurum değiliz) ve hayattayız
  2. Velayet veya vesayet altında değiliz
  3. TC vatandaşıyız
  4. Şahıs işletmesi kurmak istiyoruz
  5. Serbest meslek erbabı değiliz
  6. Esnaf faaliyeti genel ve özel şartlarını taşımıyoruz.
 4. Kavramlar
  1. Tacir
   1. TTK’ya göre gerçek kişi tacirin ticaret ünvanı kısaltmadan yazılan adı ve soyadıdır. TTK 46’ya uygun ekler yapılabilir.
  2. MERSİS
   1. 1/1/2015’ten itibaren kullanımda
    1. 7/5/2018’den itibaren tüm sicil başvuruları buradan yapılıyor. İlgili ticaret odasından randevu alınarak başvuru işlemi sicil müdürlüklerinde sona erdiriliyor.
   2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlıdır ve bürokratik prosedürü azaltmıştır.
  3. NACE kodu
  4. İmza beyannamesi (şirket sicil talepnamesi)
   1. Şirketlerdeki karşılığı imza sirküleridir
   2. Şirket kuruluşunda ticaret sicilden, diğer hallerde noterden alınır.
  5. Oda kayıt beyannamesi
  6. Ticaret sicil tüzüğüne göre düzenlenmiş taahütname (yeni düzenleme ile kalktı
  7. Şirket yetkililerinin noter onaylı imza beyannamesi (zorunluluk kalktı)
 5. 2018’deki düzenlemeden sonra ticaret sicilindeki işlemler hakkında
  1. 15 Şubat 2018’de kabul edilen 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında şirket kuruluşu işlemleri tek adıma indi.
  2. Artık şirket kuruluşlarında SGK, banka, noter ve tekrar notere gitme devri kapandı. Şirket kuranın SGK kaydı da artık otomatik olarak gerçekleşiyor.
  3. Daha önce 2 bin TL’yi bulan masraflar 200 TL’ye indirildi.
   1. Bu tutar karşılığında ticari defterlerin onayları, bütün şirket işlemleri hatta tacir yerine MERSİS üzerinden SGK bildirimleri, vergi dairesi bildirimleri ve bütün kurumlarla olan bağlantıları sağlanıyor.
  4. İmza ve defter onayı yalnızca Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılıyor. Bu kapsamda, kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş sözleşmelerine, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza atılıyor.
  5. Rekabet Kurumu payı yine Ticaret Sicil Müdürlüklerinde alınıyor.
  6. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı kaldırıldı.
  7. Vergi dairelerinin, şirket kuruluşu aşamasında gerçekleştirdikleri yoklamalar risk bazlı yapılıyor. Her şirkete yoklamaya gidilmiyor. Dolayısıyla ticaret sicilindeki işlemler bittikten sonra direkt yoklama ve vergi dairesinin açılış yapması beklenmeden işe başlanabiliyor.
 6. Ticaret sicilinden önce yapılması gerekenler
  1. Varsayımlardan hareketle ticaret siciline kayıt yaptırmamız gerektiği ortaya çıktı. Bu durumda ticaret odasında yapmamız gereken işlemler var. http://www.ito.org.tr/wps/portal/ticaret-sicil?initView=true
  2. NOTER
   1. Defter tutma ile ilgili vekaletname alınır
 7. Gerekli belgeler
  1. Şirket sözleşmesi (MERSİS)
   1. Şirketi kuracak kişinin MERSİS’e üye olması gerekmektedir.
   2. Ortakların kimlik kartı fotokopileri
   3. İkametgah belgeleri
   4. İşyeri kira ise kira kontratı, kendilerinin ise tapu fotokopisi
   5. İkişer adet vesikalık fotoğraf
   6. Şirket Kuruluş Dilekçesi
  1. Taahhütname (Ticaret sicil yönetmeliği MD.24 gereğince)
   1. İşletme adına yetkili kişi imzalar
  2. Oda kayıt beyannamesiTacir tarafından imzalanır ve tacirin fotoğrafı bulunur. Vergi levhası isteniyor.
  3. Ortak ve müdürlerin imza beyanı
  4. Müdürlerin görev kabul beyanı
  5. Taahütname
   1. Taahütname MERSİS’te hazırlanır. Ticaret Sicil müdürlüğünde onaylanır.
   2. (ticaret sicil) taahütname(si) veya işletme ünvanı altında işletme sahibinin imzası huzurda alınır.
   3. Sermayenin belirtilmesine gerek yoktur.
  6. Sermaye 100TL olarak belirtilmeli
  7. Ticaret siciline tescil edilemeyen faaliyetler
   1. Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları, pazarcılık, bakkal vs. gibi konular esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.
    1. Basit usül şartlarına haiz tacirler defter tutmaz. Kayıtları meslek odalarında tutulur.
     1. Yeni tebliğe göre alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları defter beyan sistemi üzerinden yapılması gerekir.
   2. Şahsi inşaat işlemi tescil edilmemektedir.
 8. e-işlemler
  1. internet vergi dairesi şifresi (vergi dairesinden alınır)
   1. https://intvrg.gib.gov.tr/
   2. https://ivd.gib.gov.tr/
  2. e-SGK kullanıcı şifresi
   1. http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa
    1. yeni e-bildirge
     1. https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2
    2. e-bildirge (işe giriş-çıkış):
     1. https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
    3. e-bildirge:
     1. https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap
    4. işyeri bildirgesi
     1. turkiye.gov.tr
    5. işveren sistemi
     1. https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi
    6. işyeri giriş
     1. https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do
  3. defter beyan sistemi (internet vergi dairesi şifresi ile giriş)
  4. e-imza (entegratörden alınır)
  5. e-tebligat
  6. KEP
  7. elektronik beyanname aracılık (sorumluluk) sözleşmesi (mükellef ile meslek mensubu arasında)
Mustafa Necmettin AKSOY, SMMM Nisan 2019