“kazanç ve iratların safi tutarıdır”

Yani kazanç ve iratları elde ederken katlanılan gider ve elden çıkartılan değerler, o kazanç ve iratlar toplamından çıkartılarak bulunan net tutardır.

Kazanç, satılan bir mal, yapılan bir iş yada harcanan bir emek karşılığında sağlanan paradır.

İrat, sahip olunan eşyadan, mülkten elde edilen gelirdir.

Hasılat, satılan mal ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerdir. (EMEK HARİÇ KAZANÇ)