Muhasebenin Tanımı
Muhasebe dar anlamıyla, finansal işlemlerin kaydedilmesinin yanı sıra, sonuçların çeşitli rapor ve analizler şeklinde sorgulanması, sıralanması, özetlenmesi ve sunulmasından ibarettir.

Finansal Muhasebe
Muhasebenin bir kısmı, finansal bilgilerin şirket dışındaki kişilere dağıtılan genel amaçlı finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, vb.) şeklinde sunulmasına odaklanmaktadır. Bu dış raporlar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yönetim Muhasebesi
Muhasebenin diğer bir kısmı, bir şirketin yönetimini, işi finansal olarak sağlıklı tutmak için gereken bilgileri sağlamaya odaklanmıştır. Bilgilerin bir kısmı kaydedilmiş işlemlerden gelmekle birlikte, analiz ve raporların çoğu, çeşitli varsayımlara dayalı tahmini ve öngörülen tutarları içerir. Genel olarak, bu bilgiler şirket yönetimi dışındaki kişilere dağıtılmaz. Bu bilginin birkaç örneği, bütçeler, operasyonların kontrolüne yönelik standartlar ve yeni işler için fiyat teklifi verirken satış fiyatlarının tahmin edilmesidir.

Diğer pek çok muhasebe örneğinden bazıları şunlardır
Yeni teşebbüslerde veya kayıt sistemi henüz kurulmamış işletmelerde muhasebe sisteminin kurulması
Vergi Planlaması
Mali tabloların denetlenmesi
Genel iş tavsiyesi sağlama
Bireyler için finansal planlama