Bir kurum bünyesinde çalışmak yerine kendi kuracakları işletmeler üzerinden ticari hayata atılmak isteyen kişilerin önünde üç alternatif bulunmaktadır:

 • Şirket
 • Şahıs İşletmesi
 • Serbest Meslek

Şirket, iki ve daha fazla kişinin bir araya gelerek meydana getirdikleri ortaklıklardır. Ancak son düzenlemelerle tek kişi de Anonim Şirket ve Limited Şirket kurabilmektedir. Bu şirketler aynı zamanda sermaye şirketleri olarak adlandırılır.

Şahıs işletmesi ise bir ortaklık olmaksızın tek bir kişinin kurmuş olduğu ticari yapılardır. Dolayısıyla kullanımı yaygın olmasına rağmen “Şahıs Şirketi” ifadesinin kendi içinde çelişkili olduğu kanaatindeyiz.

Serbest Meslek; avukat, hekim, mimar, mühendis, mali müşavir, danışman, senarist vb. meslekleri icra eden kişiler için tanımlanmış iktisadi yapılardır. Tamamen kişisel bilgi, tecrübe ve emeğe dayalı olarak faaliyette bulunmaktadırlar.

Eğer ticari (alım – satım) veya üretime dayalı bir iş yapmak için ilk adımınız atmak istiyorsanız önereceğimiz seçenek “Şahıs İşletmesi” olacaktır. Çünkü;

 • Kurulması ve daha önemlisi kapatılması en kolay ticari yapıdır.
 • Kuruluş masrafları şirket kuruluşuna göre daha düşüktür.
 • Tek kişi karar alır ve uygular, dolayısıyla bu durum karar alma süreçlerini basit kılar.
 • Ticari hayata ilk adımınızı attığınızda büyük satış rakamları beklemiyorsanız şirket yerine şahıs işletmesini tercih etmelisiniz çünkü şirketlere göre şahıs işletmesi sahipleri düşük hasılat rakamlarında hem tutar hem oransal olarak daha düşük vergilerle karşılaşacaklardır.
 • Muhasebe işlemleri nispeten basittir. Defter beyan Sisteminden tüm işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca kağıt defterler (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, müdürler kurulu (yönetim kurulu) karar defteri vb.) almanız ve/veya bastırmanız gerekmez. Yapılan kayıtları, verilen beyannameleri dilerseniz siteme girerek kendiniz görebilirsiniz. (aynı durum işletme defteri tutan şirketler için de geçerlidir)

kuruluş için bizi arayın : 532 709 25 02

Diğer iki seçenek ile ortak bazı hususlar

Her üç seçenekte de ortak nokta vergi mükellefiyetinin tesisinin gerekmekte olduğudur. Şahıs işletmesi kuruluşunda aşağıdaki evrakların vergi idaresine ibrazı mükellefiyet tesisi için yeterlidir:

 • Şahıs işletmesi sahibinin (şirket ortağının veya serbest meslek mensubunun) nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi. (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Noterden alınacak İmza Beyannamesi (işletme sahibi, serbest meslek mensubu veya ortak tüm işlemlerinde bu belgede gösterilen imzalarını kullanmak zorundadırlar.)
 • Ve işyerinin kira kontratı veya tapu fotokopisi. (vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettirilebilmesi için bu evrakın vergi idaresine ibrazı zorunludur)

Yani hangi seçeneği seçerseniz seçin bir işyeriniz olmak zorundadır. Şahıs işletmesi ve Serbest Meslek Mensupları (bazı özel kanunlardan kaynaklanan istisnalar olmakla birlikte) home ofis çalışabilmektedirler. Yani oturmakta olduğunuz evinizi, kuracağınız şahıs işletmesinin işyeri olarak gösterebilirsiniz ve bu size kira maliyetinden kurtarır.

Şahıs işletmesi Kuruluş Süreci

Yukarıda sayılan evraklar yanında kuruluş işlemlerini yapabilmesi için anlaştığınız Mali Müşavir’e noterden vekalet verilir. Herhangi bir Noter’e gittiğinizde ve “Mali Müşavirime işletme kuruluşu ile ilgili vekalet vermek istiyorum” dediğinizde bir ücret karşılığı ilgili evrakı hazırlayıp vereceklerdir.

Eğer gerekiyorsa ticaret odası, esnaf odası veya diğer meslek odalarına üyelik başvurusu yapılır. Bu çok geniş bir konu olduğu için yazımız dışındadır.

Bazı hizmetler ile ilgili özel bazı başvurular (özellikle ruhsat başvuruları) yapılması gerekebilir. Mesela yiyecek-içecek satışı ile ilgili belediye, başta sağlık bakanlığı olmak üzere bazı bakanlıklara başvuru gerekebilir.

Ayrıca şahıs işletmesi kuruluş işlemleri için mali müşavirin alması gereken asgari ücreti KDV dahil (stopaj hariç) 196TL’dir.

Vergi mükellefiyetini tesisinden sonra bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden işyerinize yoklamaya gelinecektir. Yoklama günü önceden bildirilir. İlk ve ikinci yoklamada bulunulmaması halinde vergi dairesi tarafından işletme kapatılabilmektedir (res’en kapanış).

başvuru için bize yazın: info@uyummuhasebe.com

Aylık Minimum Maliyetler

Eğer herhangi bir yerde SGK’lı çalışmıyorsanız veya emekli değilseniz her ay yaklaşık 1.000 TL BAĞ-KUR sigorta primi ödemek zorunluluğunuz olacaktır.

Maliye bakanlığı ve TURMOB (meslek odası) tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesi üzerinden mali müşavirinize aylık ödeme yapmanız gerekecektir. Personel çalıştırmayan mal alım satımı ile iştigal eden şahıs işletmesi için bu 2021 yılı için KDV dahil (stopaj hariç) 172TL’dir. “smmm asgari ücret tarifesi 2021” olarak aratabilirsiniz. Meslek mensupları uygulamada maalesef asgari ücret tarifesinde yazan asgari tutarların altına düşebilmektedir.

Bazı istisnalar olmakla birlikte asgari şu üç vergi beyannamesinin SMMM tarafından verilmesi gerekmektedir:

 • Katma Değer Vergisi: Her ay verilir. Hiç bir satış-alış olmasa bile boş olarak verilmek zorundadır ve Temmuz 2021 itibariyle beyanname damga vergisi 64,10TL’dir
 • 3 ayda bir Geçici Vergi Beyannamesi verilir. Boş verilse dahi 100 TL damga vergisi çıkacaktır.
 • Muhtasar Beyannamesi, yapılan gelir vergisi stopajlarına ilişkindir ve yanınızda bir kişiyi çalıştırmıyorsanız 3 ayda bir verilir. Boş olsa bile beyanname damga vergisi tutarı 76TL’dir.
 • Bir sonraki yıl mart ayı sonunda gelir vergisi beyannamesi düzenlenir. Yine hiçbir gelir veya gider olmasa bile damga vergisi tutarı ödenmek durumundadır. 110,70 TL

Konuya yabancı birçok insanın kafasını karıştırabilen iki beyannameden bahsetmemiz doğru olacaktır.

Geçici Vergi Beyannamesi

Bordrolu çalışan bir kişinin gelir vergisi, işvereni tarafından ücretini aldığı ay hesaplanır ve ertesi ay beyan edilerek gelir idaresine ödenir. Halbuki yukarıda bahsettiğimiz gibi şirket, şahıs işletmeri ve serbest meslek mensupları gelirlerini bir sonraki yıl mart-nisan aylarında beyan edip öderler. Bu duruma bir çözüm olarak geçici vergi beyannamesi ihdas edilmiştir. SGK’lı çalışanı olan mükellefler her ay, SGK’lı çalışanı olmayan mükellefler 3 ayda bir o güne kadar meydana gelmiş olan kazançları üzerinden vergiyi beyan edip ödeler. Gelir vergisi beyannamesinde, tüm yıl için vergi hesaplanır, o yıl içinde beyan edilip ödenen geçici vergi tutarları düşülerek ödenir.

Muhtasar Beyanname

Mali müşavirinize, avukatınıza, işyeri sahibinize veya çalışanınıza ödediğiniz ücretler ve kiralardan belli oranlarda kesinti yaparak bunu muhtasar beyannamede beyan eder ve ödersiniz. Adına kesinti yapılan mali müşavir, avukat, ev sahibi yıl sonunda yaptığınız bu kesintileri kendi gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir.

Diğer Hususlar

 • İşyeri kiralamak maliyetli geliyor ve kendi evinizi işyeri olarak göstermek istemiyorsanız “sanal ofis” seçeneğini araştırabilirsiniz.
 • Bir firmada SGK’lı olarak çalışıyorsanız veya emekli iseniz bu, şahıs işletmesi kurmak veya bir şirkete ortak olmanıza engel teşkil etmez. Hatta bu sizin için avantajlıdır, BAĞ-KUR kaydı yaptırarak yer ay 1.000 TL civarında sigorta primi ödemeniz gerekmeyecektir.
 • Yapacağınız işe göre bir banka ile anlaşarak “ödeme kaydedici cihaz” alabilir, “sanal pos” imkanlarından faydalanabilirsiniz ki bunlar da ücrete-komisyana tabi olabilir.
 • Gelir idaresi faturalarınızı bir web sitesi üzerinden düzenlemenize imkan sağlamıştır. istediğiniz tutar ve adette fatura düzenleyebilirsiniz. Kağıt fatura düzenlemek istiyorsanız yetkili matbaalardan satın alabilirsiniz veya kırtasiyeden aldığınız bir fatura koçanını noterde tasdikleterek kullanabilirsiniz.

DİKKAT! mükellefiyetinin tesis edildiği ay itibariyle o aya ilişkin verilmesi gereken tüm beyannamelerin BOŞ DA OLSA ertesi ay verilmesi zorunludur. Aksi durumda ciddi tutarda cezalarla karşılaşılacaktır.