KDV & Stopaj Hesaplama

Öncelikle Serbest Meslek Makbuzlarındaki iki ibareye dikkat çekmek isteriz:

“Brüt Ücret”

“Tahsil Edilecek Tutar”

TDK’ya göre Brüt; kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para, aylık)” şeklinde açıklanmaktadır. Diğer bir karşılığı gayrısafi‘dir. İngilizcedeki karşılığı, Gross.

Gelir tablosunu düşünelim. Brüt Satışlardan, Satış İndirimleri düşünce Net Satışlara ulaşırız.

Serbest Meslek Makbuzundaki Brüt Ücret olarak adlandırılan tutar üzerinden KDV ve Stopaj hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu tutar aslında Matrah veya Net ücret olarak adlandırılmalıdır, Brüt Ücret değil.

Diğer sorun Tahsil edilecek tutar ibaresinde. Bu ifadeyi görünce akla gelen cebimize girecek veya çıkacak paradır. Halbuki serbest meslek makbuzunu düzenleyen kişinin aşağıdaki örnekte tahsil etmesi gereken tutar Matrah + KDV (1.239 TL)’dir. Bu aynı zaman da Asgari Ücret Tarifesinde yazan tutardır. Yani aslında Gerçek Tahsil Edilecek Tutar, Asgari Ücret Tarifesinde yazan tutardır.

Tahsil edilecek tutar (Net Tahsilat veya Net Tutar) şeklinde adlandırılan unsur aslında adına SMM düzenlenen mükellefin yapacağı kayıttaki 100 veya 329 hesaba girecek tutardır. (Örneğimizde 1.029 TL)

NOT: bu tutarı şu şekilde bulabiliriz : Matrah / 1,02 veya Matrah * 0,98. Buradaki mantık şudur: KDV oranı - Stopaj Oranı: 0,20 - 0,18 = 0,02

Düzenlenen serbest meslek makbuzu da bu hatalı ifadelerden ve gösterilmesi gerektiği halde gösterilmeyen tutardan dolayı kafa karıştırıcı olmaktadır. Bizce olması gereken makbuz şu şekildedir:

Mali Müşavirlerin ücretleri her yıl Asgari Ücret Tarifesi (AÜG) ile açıklanır. Burada açıklanan ücret KDV dahil, Stopaj Hariç ücrettir ve TURMOB sözleşmesinde yer alan tutar budur ve Sözleşme Damga Vergisi bu tutar üzerinden hesaplanır. Yukarıdaki örnekte asgari ücret tarifesinde yazan tutar 1.239 TL bunu 1,18’e bölerek Matraha ulaşırız. 1.239 / 1,18 = 1.050 TL.

Adına s.m. makbuzu düzenlenen mükellefin yapacağı Muhasebe Kaydı*