Defterlerin Beyanı ve Web’ten Tebligat

(TASLAKTIR) Kanuni defterlerin beyan edilme sistemleriDefter beyan sistemi (DBS)E-defterBDP programıElektronik beyanname aracılık sözleşmesiİnternetten tebligat sistemleriKayıtlı e-posta (KEP)E-tebligat (UETS)(GIB) e-tebligat sistemiTebligat çıkartmaya yetkili mercilerMahkemelerKamu daireleriBelediyelerNoterlerBarolarBankalar (sınırlı)Türkiye noterler birliği (TNB